Choď na obsah Choď na menu
 


HISTÓRIA  CIRKEVNÉHO  ZBORU  EV.A.V.  KOSTOLNÉ.

----------------------------------------------------------------------------------

V 16. st. boli Kostolné aj Vaďovce dve fílie, patriace do matkocirkvi Čachtice. Vaďovce sa ako fília v r. 1578 od Čachtíc osamostatnila a to s povolením zemepána Františka Nádašyho I. Po tomto osamostatnení vzniká CIRKEVNÝ ZBOR VAĎOVCE AKO MATKOCIRKEV  a to v r. 1578. Kostolné sa tak stalo fíliou cirkevného zboru Vaďovce. V r. 1579 mali Vaďovčania kostol aj faru, kde začali účinkovať farári aj učitelia.

Prvými farármi vtedajšej matkocirkvi Vaďovce boli:

1. Pavel Dionyssi z Beckova    1575-1578

2. Mikuláš Krause                     1611

3. Tobiáš Kačerius                    1620

4. Mikuláš Hrabovský                1632-1660

5. Zachariáš Klementis              1704

6. Matej Boleti

7. Matej Pepich                          1713

V r. 1660 boli kostol aj fara vo Vaďovciach zobrané pod správu rímskokatolíckej cirkvi. Od r. 1713 cirkevný zbor Vaďovce ako matkocirkev po 135-tich rokoch existencie zaniká!!!

Od r. 1710 chodili veriaci z Vaďoviec a z Kostolného do cirk. zboru Krajné -až do r. 1733, teda dlhých 23 rokov, pokiaľ aj v Krajnom nebol odobratý kostol. Potom sa evanjelici zhromažďovali okolo Jána Hradského, kážuceho slovo Božie na krajňanských kopaniciach - za ďalších 16 rokov. Potom chodili do artikulárneho kostola v Prietrži, alebo odbavovali pobožnosti doma.

Po vyhlásení Tolerančného patentu sa uzniesli evanjelici z Vaďoviec a Kostolného, zriadiť novú cirkev a farnosť so sídlom v Kostolnom, a to pre väčší počet evanjelikov a príhodnejšie miesto pre stavbu kostola.

V r. 1783  sa Vaďovce stávajú právoplatnou fíliou matkocirkvi Kostolné. Prvé Bohoslužby v Kostolnom boli 20.7.1783 vo dvore Daniela Biela. Slúžil ich kňaz Ján Hradský, syn krajňanského farára. Nasledujúci rok 3.5.1784 sa začal stavať kostol na mieste, kde pred tým stále stodola. Za farára Jozefa Hrebendu bola stavba kostola dokončená a posvätená.

Posviacka kostola bola: 16.10.1785 v XXI.nedeľu po Svätej Trojici. Tento kostol je v obci ako druhý kostol v poradí. Bol obnovený v rokoch 1933 a 1974. Potom začala cirkev kostolniansko-vaďovská stavať faru, zvonicu, školu, učiteľské byty, cintoríny.

V r. 1847 - bola postavená Stará fara.

V r. 1968 - bola postavená Nová fara. Jej generálna oprava bola 30.5.-až 8.9.2006, v hodnote 374. 950,-Sk, za finančnej podpory z Nemecka.

Od r. 1784 je na Farskom úrade Knižnica a Archív.

Organ v chráme Božom pochádza z r. 1911, a jeho generálna oprava bola 5.8.2002 - až do 2.12.2003. Trvala tak 1 rok a 4 mesiace. Suma tejto generálnej opravy organa činila 445. 000,-Sk, za finančnej podpory USA a CANADY.

Vo Vaďovciach sa nachádza Evanjelická zvonica z rokov 1895-1898, ktorú vystavali občania evanjelického náboženstva pod vedením farára Alexandra Trokana. Bola opravovaná v rokoch 1931-1971.

V cirkevnom zbore Kostolné s fíliami Vaďovce, Hrašné, Hodulov Vrch, Babulicov Vrch účinkovalo od r. 1783 - po súčasnosť 14 kňazov.

1.  Ján Hradský                1783-1785  - 2 roky

2.  Jozef Hrebenda           1785-1831  - 46 rokov

3.  Ján Trokan                  1832-1883 - 51 rokov

4.  Alexander Trokan        1883-1925 - 42 rokov

5.  Pavel Pálka                  1925-1954 - 29 rokov

6.  Miroslav Kýška             1954-1957 - 3 roky

7.  Ján Štanceľ                          1958   - krátko

8.  Ján Kleň                                1958  - krátko

9.  Michal Oravec                1958-1979 - 21 rokov

10. Peter Gažík                    1979-1987 - 8 rokov

11. Ivan Eľko                        administrátor v rokoch 1988-1992

12. Miloslav Velebír              1988-1991  - 3 roky

13. Dušan Chochol               1993-1996  - 3 roky

14. Ľubica Kopincová           1996

Na miestnom cintoríne je pochovaná farárska rodina Jána a Alexandra Trokanovcov, ktorí pôsobili v Kostolnom 93 rokov.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.